Collectieve ontzeggingen voor winkels en horeca

Collectieve ontzeggingen voor winkels en horeca

Het beheren van een collectieve ontzeggingen voor winkels en horeca heeft doorgaans meer voeten in de aarde dan voorheen verwacht. De ene ondernemer is er super actief mee, terwijl een ander het lastig vindt om tijd vrij te maken om de zaak netjes aan te leveren. Ook komt het voor dat er fouten ontstaan, doordat er meerdere bewerkers zijn. Daardoor kan het gebeuren dat een verbod niet of verkeerd wordt opgelegd, waardoor het niet geldig is.

KVO of KVU
Hogeslag Criminaliteitspreventie verzorgt voor meerdere instanties het beheer en administratie van de ontzeggingen. Veelal vanuit een samenwerkingsverband zoals KVO of KVU worden ontzeggingen of de waarschuwingen collectief opgelegd, gepubliceerd en geadministreerd. Door deze aanpak is de verwerking nagenoeg waterdicht. Dat zorgt er voor dat de maatregel wordt versterkt.

Publicatie van de verboden
Beelden van daders moeten worden verstrekt aan ondernemers, anders weten zij niet wie er precies een ontzegging heeft en tot wanneer deze geldig is. Hogeslag Criminaliteitspreventie heeft daarvoor verschillende systemen tot haar beschikking, waaronder een speciale app.

Administratie ontzeggingen
De administratie die rondom het opleggen van een ontzegging ligt, wordt in zijn geheel weggenomen door de centralisatie. Dat betekent dat alle stukken van aanmelding tot uitvoering centraal worden bewaard, maar ook dat de verdachten direct worden aangeschreven over de ontzegging of waarschuwing. Op deze manier is altijd alles juridisch geborgd voor een probleemloos project.

De verwerking op deze centrale wijze lijkt enorm intensief, maar met de juiste afspraken en de planmatig aanpak zijn de kosten voor het verwerken van de ‘rode en gele kaarten’ meestal bescheiden.
Wilt u hier meer informatie over, neem dan gerust contact met ons op.