Trainingen voor winkelpersoneel

Trainingen voor winkelpersoneel

Wat wordt er van een medewerker verwacht, naast zijn of har ‘normale’ werkzaamheden? Er mag worden verwacht dat hij ook oplet wat er in de winkel gebeurt en dat hij weet hoe hij moet reageren als er afwijkend winkelgedrag wordt geconstateerd.
Dat klinkt logisch, maar toch weet lang niet iedereen wat er wordt verstaan onder ‘opletten’ en wat te doen bij ‘afwijkend winkelgedrag’. Daarom zijn de trainingen voor winkelpersoneel zo belangrijk!

Basis cursus criminaliteitspreventie

In de basiscursus criminaliteitspreventie wordt hier op ingegaan. Wat is nou precies ‘opletten’? En waarom is dat juist klantvriendelijk? Daarna wordt de stap gemaakt richting winkeldiefstal. Wat zijn opvallende kenmerken? En hoe buig je verkeerd gedrag nog in de winkel om tot gewenst gedrag? Hiermee leer je op een preventieve manier een in gang gezette winkeldiefstal te voorkomen.
Daarna wordt doorgestapt naar een voltooide diefstal. Wanneer is deze voltooid? En wat wordt er van jou als werknemer verwacht? Zijn hier interne afspraken over gemaakt?
Ook wordt er aandacht besteed aan agressie. Hoe kun je dat voorkomen of hoe ga je om met groepen jongeren? Wat is de beste strategie om te voorkomen dat het uit de hand loopt? Al deze vragen worden tijdens de basiscursus beantwoord.
En, uiteraard is er ook aandacht voor overvalpreventie. Hoewel dit ook een apart onderwerp voor een cursus kan zijn, is in korte tijd toch veel over dit onderwerp te leren. Er wordt tijdens de cursus verteld over de soorten daders, hun werkwijze en hoe de kans op een overval aanzienlijk wordt verkleind. Daarna wordt ingegaan op het stuk ‘Wat als het je toch overkomt’.

Keuzemogelijkheden
Bij de basiscursus zijn een aantal opties waar voor gekozen kan worden:
– Inzet acteur: om rollenspellen te kunnen spelen
– Uitdiepen van 1 van de onderwerpen
– Inzet mystery shoplifter. Deze ‘nepdief’ gaat vooraf en op verzoek ‘winkelen zonder af te rekenen’ in hert betreffende bedrijf. Gestolen artikelen worden uiteraard netjes terug gebracht, maar het doel van deze dief is tweeledig:
Het bedrijf bekijken vanuit het oog van een winkeldief. Waarom lukte het wel of niet? Wat zijn de verbeterpunten?
Daarnaast zijn deelnemers direct ‘bij de les’ als bekend wordt gemaakt dat de dief is langs geweest. Vaak is het ook een shock om te zien hoe makkelijk het ging.

Naast de basiscursus verzorgt Hogeslag Criminaliteitspreventie ook deze volledige cursussen:
– Verkorte cursus voor part timers en stagiaires
– Overvalpreventie
– Winkeldiefstal preventie
– Omgaan met agressie

Wilt u meer weten over deze trainingen voor winkelpersoneel? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.